Welkom Bij Het Project Werklozen

Welkom!

De dag van vandaag komt de term 'werkloosheid' veel aanbod. Met de moeilijke tijden vallen veel mensen zonder werk. De economische crisis heeft al veel leed met zich meegebracht: gezinnen zitten zonder werk, bedrijven gaan failliet, alles wordt duurder, … In de grote Van Dale wordt werkloosheid beschreven als "tekort aan werk voor werkzoekenden" of "het zonder werk zijn". Het zijn simpele woorden maar het brengt veel mensen wel in een onleefbare situatie…

Op deze wiki bespreken we dus het thema "werklozen". Er kan zeker veel over gezegd worden omdat het veel voorkomt in de media en dergelijke. Negen meisjes van 1 BaOD werken aan deze wiki en hopen dat je iets bijleert met de informatie.

Het onderwerp past ook bij onze opleiding 'orthopedagogie'. We zullen gedurende onze loopbaan veel in contact komen met mensen die problemen hebben. In onze wiki richten we ons tot de doelgroep werklozen.

Veel plezier met onze wiki!
Sylvie, Sofie, Lien, Silke, Hanne, Lynn, Jolien & Karen

Knipsel1.JPG
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License